Bangladesh

verdifull hvit tekst logo

KGs Elevaksjon 2019


BIDRA NÅ

ÅRETS ELEVAKSJON

Framtid gjennom utdanning.
Gjenopprette verdighet.
Bryte fattigdomssirkelen.

KGs elevaksjon 2019 støtter utdanning og kampen mot menneskehandel i Bangladesh, i samarbeid med Normisjon. Ifølge FN lever nesten 25% i Bangladesh i fattigdom, 30% er analfabeter, og 59% av jentene blir giftet bort før de fyller 18.  

Ditt bidrag går til barneskoler, internater, KGs søsterskole «Martin Luther College», samt et senter for ofre for menneskehandel. KGs elevaksjon 2019 har som formål å gi utdanning, gjenopprette menneskelig verdighet og bryte fattigdomssirkelen i Bangladesh under mottoet «Verdifull».


Les mer

IMG_0305
IMG_0389
IMG_0353
IMG_0387
IMG_1034
IMG_0298
IMG_3008
IMG_6184
IMG_6170
IMG_6167
IMG_6166
IMG_6164
IMG_6163
IMG_6159
IMG_6147
IMG_6097
IMG_6085
IMG_6084

HVORDAN HJELPER VI?

Utdanning

Jenter og fattige har ikke like muligheter til utdanning som andre. Over halvparten av barn i Bangladesh går ikke på skole etter 6. klasse. Barneekteskap er et vesentlig hinder for at jenter i Bangladesh skal få en utdanning. Antall barnebruder synker totalt i verden, men i Bangladesh øker derimot tallet. Utdanning for alle er en menneskerett. I FNs bærekraftmål heter det blant annet at en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv.

Vi støtter 900 elever på 17 avsidesliggende barneskoler, stipend og internatplasser slik av flere barn, spesielt de som ikke har like gode muligheter til skolegang, skal få muligheten til en god og trygg utdanning. Vi ønsker også å øke tallet av jenter i utdanning, slik at det blir balanse mellom gutter og jenter på skolene.

Menneskehandel

I Bangladesh opplever 2/3 av gifte kvinner vold fra ektefelle, og vold fra foreldre mot barn er også svært vanlig. Mange av foreldrene har ikke selv hatt en god oppvekst, og har derfor dårlige forutsetninger for å kunne være den omsorgspersonen som barna deres trenger.

Gjennom International Child Development Programme (ICDP) bidrar vi til at barn får en trygg og god oppvekst. Dette er et viktig steg i å bryte sirkelen av fattigdom, utnyttelse og menneskehandel. ICDP handler om å fremme barns psykososiale utvikling. Målsettingen med programmet er å heve omsorgskompetansen hos foreldre og andre som har omsorg for barn som sin profesjon. Programmet sikter først og fremst på å påvirke kvaliteten på kontakten og samspillet i relasjonen mellom barn og omsorgsgiver.


Les mer

BIDRA

bli med å vise at alle er verdifulle


BIDRA