Laos

Årets elevaksjon går til Det Norske Misjonsselskap (NMS) sine landsbyutviklings-prosjekter i Laos. Disse prosjektene handler om å gi rent drikkevann og utdanning til landsbyer i de fattigste provinsene i nord-Laos. Laos evangeliske kirke (LEC), laotiske myndigheter og NMS samarbeider for bærekraftig utvikling, og målet er å bedre helse og levekår slik at mennesker får en enklere og bedre hverdag.

RENT VANN: På landsbygda i Laos har så mye som 65% av befolkningen ikke tilgang på rent vann. Gjennom vårt prosjekt vil vi støtte utbygging av vannsystem som blir tilpasset naturen i området. I fjellområder blir vannet lagt i rør som går fra vannutspring til vanntanker i landsbyene. I lavlandet bygges det stort sett brønner. Når vanntilførselen er sikret, utnevnes lokale vannkomiteer som har ansvar for vedlikehold.

Den tidkrevende vannhenting er tradisjonelt en kvinnejobb. Den ledige tiden bruker kvinnene i stedet på inntektsskapende arbeid, som er med på å bygge opp familiens økonomi. Som et resultat av drikkevann i landsbyen får kvinnene ledig tid til grønnsaksdyrking og til å plukke en spesiell urt som er meget verdifull for legemiddelindustrien. Bedre vannkvalitet virker også veldig positivt for landsbybefolkningens helse.

SKOLE OG UTDANNING: Det bygges skoler for barna der de kan få sin skolegang, og legger grunnlaget for videre utdanning. Elevene får også undervisning i grønnsaksdyrking, dyrehold og hygiene, som på både kort og lang sikt vil bedre livskvaliteten for barna og familiene deres.

Det skal ikke så veldig mye til for å gjøre en forskjell. For bare
250 kroner sikrer du en person rent vann for resten av livet, og
1000 kroner gir en hel familie tilgang på rent vann for alltid.

Elevaksjonen 2012 gikk også til Laos. Da samlet vi inn over 2 millioner kroner! Her kan du lese mer om noen av resultatene i Laos.