Formål

Årets aksjon, i samarbeid med Normisjon, går til Bangladesh, eller mer spesifikt KGs søsterskole Martin Luther College.

Martin Luther College er en videregående skole i hovedstaden Dhaka, og har til nå leid et bygg. Nå har skolen kjøpt en egen tomt, og prosjektet er derfor rettet mot byggingen av en egen skole, drift og stipend.

De fleste som får skolegang skal i utgangspunktet gå i et par år, men mange faller av fordi de har for lang skolevei eller dårlig råd. For mange kan videregående være skillet mellom å ende opp som en av de mange rickshawsjåførene i Dhaka og å kunne få seg en ordentlig jobb. Spesielt nedprioriteres jenter og de med minoritetsbakgrunn. Derfor er Martin Luther College en skole som prioriterer akkurat disse målgruppene, ved stipend og internat.

Den første Juli 2016 ble Holy Artisan Bakery i Dhaka, et bakeri for hovedsakelig vestlige besøkende og andre med mye penger, et terrormål (hvilken organisasjon som står bak er det ikke enighet om). Det var hovedsakelig vestlige og ikke-muslimer som ble drept under angrepet. Dette angrepet er en indikator på en utvikling i Bangladesh, en utvikling vi vil prøve å motvirke. I Bangladesh er nesten 90% av innbyggerne muslimer, og enkelte bengaler mener at Bangladesh skal være et land bare for muslimer. MLC er med på å vise unge i Bangladesh at det er fullt mulig å leve sammen på tvers av religion og bakgrunn, ved å ha både lærere og elever som er kristne, hinduer og muslimer. I lys av angrepet ser vi det som viktigere enn før å støtte MLCs arbeid i Dhaka.