Årets elevaksjon

Madagaskar

I august og september 2018 vil elevene på KG samle inn penger til NMS sitt bistandsprosjekt på Madagaskar, verdens 5. fattigste land. 200 000 Gassere er døve, og kun 1% av dem får utdannelse. 50% av barn under 5 år er underernærte og det er et av veldig få land der fattigdommen fremdeles øker. Gjennom KG’s elevaksjon ønsker vi å bidra til utvikling av landsbyer og døveskoler.

VIPPS: 36018

KONTONR: 3000.14.65496

 

 

Landsbyutvikling

Madagaskar er et av få land der utviklingen går feil vei, fattigdommen øker. 50% av barn under 5 år på Madagaskar er underernærte. Dette fører til hemming av barnas utvikling, og til nedsatt immunforsvar. Slik henger disse to prosjektene sammen, for med mange barn med nedsatt immunforsvar øker sjansen for å få en sykdom som fører til hørselshemming. Gjennom KGs elevaksjon støtter du landsbyutvikling ved kurs om hygiene, rent vann og jordbruk. Slik kommer flere seg ut av fattigdommen, og slik kan vi hindre flere døve og hørselshemmede på Madagaskar. Et slikt prosjekt fører til en bærekraftig utvikling som kommer til å få ringvirkninger i generasjoner fremover

 

Døveskoler

På Madagaskar er det 200 000 døve, mindre enn 1% av disse får en utdanning. Underernæring, dårlige sanitære forhold og lite kunnskap om sykdommer gjør at det er spesielt mange døve på Madagaskar. For et barn født på Madagaskar kan det å være døv eller hørselshemmet føre til isolasjon, ikke bare fra samfunnet, men også fra sin egen familie. De døve har i mange tilfeller ingen rettigheter. Gjennom KGs elevaksjon bidrar du til støtte for å utvide og drifte allerede eksisterende døveskoler på Madagaskar, og bygge nye. Slik kan vi vise denne utsatte og isolerte gruppen i et av verdens fattigste land at de ikke er glemt.