Elevaksjonen 2019

2019 – KGs Elevaksjon

KGs elevaksjon 2019 støtter utdanning og kampen mot menneskehandel i Bangladesh, i samarbeid med Normisjon. Ifølge FN lever nesten 25% i Bangladesh i fattigdom, 30% er analfabeter, og 59% av jentene blir giftet bort før de fyller 18.

Ditt bidrag går til barneskoler, internater, KGs søsterskole «Martin Luther College», samt et senter for ofre for menneskehandel. KGs elevaksjon 2019 har som formål å gi utdanning, gjenopprette menneskelig verdighet og bryte fattigdomssirkelen i Bangladesh under mottoet «Verdifull».

 

UTDANNING

Barn og unge fra underprivilegerte og marginaliserte grupper, for eksempel jenter og fattige, har ikke like muligheter til skolegang som andre. I tillegg går bare under halvparten av barn i Bangladesh på skole etter 6. klasse. Normisjon, i samarbeid med Sylhet Presbyterianske Synode (SPS) driver 17 avsidesliggende barneskoler (1.-5 klasse) for totalt 900 elever. I tillegg driver SPS jenteinternat i byen Sylhet og gutteinternat i byen Moulvibazar, hvor elever fra 5.-10. Klasse bor, siden det ofte ikke finnes en skole i deres nærområde. Elevaksjonen ønsker å støtte utdanningsplasser, stipend og internatplasser slik av flere barn, spesielt de som ikke har like gode muligheter til skolegang, skal få muligheten til en god og trygg utdanning. Vi ønsker også å øke tallet av jenter i utdanning, slik at det blir balanse mellom gutter og jenter på skolene.

Barneekteskap er et vesentlig hinder for at jenter i Bangladesh skal få en utdanning. Bangladesh er landet med den 4. høyeste andelen barneekteskap i verden. Antall barnebruder synker totalt i verden, men i Bangladesh øker derimot tallet. For å stoppe barneekteskap er det mange faktorer som spiller inn, men en av de viktigste faktorene er utdanning. Utdanning for alle er en menneskerett. I FNs bærekraftmål heter det blant annet at en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet. Dersom vi får flere barn inn i utdanning, vil de ønske at deres fremtidige barn også skal få en utdanning. Det skaper en dominoeffekt, det handler bare om å få den i gang.

MENNESKEHANDEL

I Bangladesh opplever 2/3 av gifte kvinner vold fra ektefelle, og vold fra foreldre mot barn er også svært vanlig. Dette begrunnes ofte med det store tallet barnebruder og svært unge mødre i landet. Normisjon har startet et foreldreveiledningsprogram for å hjelpe foreldre til å ta seg av barna sine. Mange av foreldrene har ikke selv hatt en god oppvekst, og har derfor dårlige forutsetninger for å kunne være den omsorgspersonen som barna deres trenger. Gjennom International Child Development Programme (ICDP) bidrar vi til at barn får en trygg og god oppvekst. Dette er et viktig steg i å bryte sirkelen av fattigdom, utnyttelse og menneskehandel. ICDP handler om å fremme barns psykososiale utvikling. Målsettingen med programmet er å heve omsorgskompetansen hos foreldre og andre som har omsorg for barn som sin profesjon. Programmet sikter først og fremst på å påvirke kvaliteten på kontakten og samspillet i relasjonen mellom barn og omsorgsgiver.

HVEM ER VI

Hele skolen står på hodet i fire uker etter skolestart
Sammen viser vi at alle er verdifulle

Hvert år samler vi på KG inn så mye penger vi kan til et prosjekt i den 3. verden. Skolen vår er eid av tre misjonsorganisasjoner, og det er et av deres prosjekter vi samler inn til. Hvert år er det et nytt prosjekt, og i 2018 gikk pengene til til en døveskoler og fattige landsbyer på Madagaskar. Lurer du på hva resultatet av innsamlingen vår ble? Over 2,3 millioner kroner!

En torsdag i september får alle elevene fri en hel dag for å samle inn penger. Før aksjonsdagen er det mye moro som skjer på skolen: Bolledager, klassefester og aksjonsløp. Alt gjøres for å samle inn så mye vi kan. Dette gjør også at vi blir godt kjent med hverandre på skolen denne måneden da alt står litt på hodet.


Les mer

BIDRA

BLI MED Å VISE AT ALLE ER VERDIFULLE


BIDRA